ชมรมวิ่งเข้มแข็ง
Exercise Passport


โดย พลเอก ธงชัย  ตระสินธุ์
ประธานชมรมวิ่งสวนน้ำบุ่งตาหลั่ว
ประธานเครือข่ายชมรมวิ่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง


 
 สมาพันธ์ชมรมวิ่งเพื่อสุขภาพไทย จัดตั้งขึ้นมาเพื่อรวบรวมสมาชิกชมรมวิ่งเพื่อสุขภาพในประเทศไทยให้เป็นกลุ่มก้อน เพื่อสะดวกต่อการขับเคลื่อนองค์กรให้เข้มแข็ง รวมทั้งการติดต่อประสานงาน แจ้งข่าวในวงการวิ่ง การขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงาน หรือองค์กร การจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์เพื่อสุขภาพตลอดจนการแสดงออกถึงความจงรักภักดี เทิดทูนชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เช่นการวิ่งเทิดพระเกียรติใน   วันพ่อ (วันชาติ)  การเดิน-วิ่งสมาธิ วิสาขะ พุทธบูชา  กีฬามหามงคล เป็นต้น
 
 สมาพันธ์ชมรมวิ่งเพื่อสุขภาพไทย ก่อตั้งเมื่อปี 2545 ขณะนี้อายุได้ 8 ปีแล้วเพื่อให้การประสานงานสะดวกยิ่งขึ้น จึงจัดตั้งเครือข่ายแยกออกไปเป็น 10 เครือข่าย มีชมรมวิ่งภาคเหนือ 2 เครือข่าย ชมรมวิ่งภาคใต้     2 เครือข่าย ชมรมวิ่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 เครือข่าย ชมรมวิ่งภาคตะวันออก 1 เครือข่าย ชมรมวิ่งภาคตะวันตก 1 เครือข่าย ชมรมวิ่งภาคกลาง 1 เครือข่าย ชมรมวิ่งในกรุงเทพฯ และปริมณฑล 1 เครือข่าย รวมมีสมาชิกชมรมวิ่งอยู่ในเครือข่ายทั้งหมดในปัจจุบัน 351 ชมรม
 
 ผู้เขียนรับผิดชอบเป็นประธานเครือข่ายชมรมวิ่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง มี 10 จังหวัดด้วยกัน คือ นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี ยโสธร อำนาจเจริญ ร้อยเอ็ด มหาสารคาม และชัยภูมิ เท่าที่สำรวจในปัจจุบันมีชมรมวิ่งอยู่ในพื้นที่จำนวน 43 ชมรม เมื่อวันเสาร์ที่ 15 สิ่งหาคม 2552 ได้จัดประชุมชมรมวิ่งในเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ที่โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล ข้างศูนย์ศิลปาชีพอิสานใต้ มินิ-ฮาล์ฟมาราธอน ได้เข้าร่วมประชุมและร่วมวิ่งในคราวเดียวกัน
 
 สาระการประชุมมีเรื่องใหญ่ๆ อยู่ 2 เรื่องด้วยกัน เรื่องแรกเป็นเรื่องกิจกรรมของเครือข่าย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ได้ทำอะไรมาบ้างในรอบปี และจะทำอะไรต่อไป คุยเรื่องการติดต่อประสานงาน การประชาสัมพันธ์กิจกรรมวิ่ง เรื่องที่สอง เป็นเรื่องชี้แจงของสมาพันธ์ชมรมวิ่งเพื่อสุขภาพไทย โครงการ Exercise Passport เป็นโครงการใหม่ที่สมาพันธ์ร่วมกับ สสส. จัดทำขึ้นเพื่อสำรวจว่ามีคนไทยออกกำลังกายทุกชนิดจำนวนเท่าใด ไม่ว่าจะเป็นเดิน วิ่ง จักรยาน แอร์โรบิค รำมวยไทย ไทเก๊ก สมาธิ ยูโด คาราเต้ ฯลฯ โดยจัดทำสมุดบันทึกขึ้น เป็นเฉพาะบุคคล เพื่อลงรายละเอียดหรือบันทึกการออกกำลังกายเป็นระยะทาง หรือเวลา เมื่อครบตามขั้นตอนหรือเกณฑ์ที่กำหนด จะได้รับรางวัลผู้พิชิต โดยสมัครเข้าเป็นสมาชิกที่เครือข่ายชมรมวิ่งตามภาคต่างๆ  หรือสมาพันธ์ชมรมวิ่งเพื่อสุขภาพไทย สมัครได้เป็นชมรม กลุ่มหรือบุคคลก็ได้ ในชั้นต้นที่สมาพันธ์ชมรมวิ่งเพื่อสุขภาพไทยได้ชี้แจง สิทธิประโยชน์ หรือผลประโยชน์ที่จะได้รับของผู้ที่ออกกำลังกาย ขั้นที่ 1 ออกกำลังกายได้ 500 กม.ขึ้นไป หรือสะสมเวลาได้ 100 ชั่วโมงขึ้นไป ได้รับรางวัลผู้พิชิตระดับทองแดง ขั้นที่ 2 ออกกำลังได้ 1,000 กม.ขึ้นไป หรือสะสมเวลาได้ 200 ชั่วโมงขึ้นไป ได้รับรางวัลผู้พิชิตระดับเงิน  ขั้นที่ 3 ออกกำลังกายได้ 1,500 กม. หรือ สะสมเวลาได้ 300 ชั่วโมงขึ้นไป ได้รับรางวัลผู้พิชิตระดับทอง สอบถามรายละเอียดได้ที่ สมาพันธ์ชมรมวิ่งเพื่อสุขภาพไทย โทร 02-455-9149 : 089-994-5444 (คุณนิพนธ์)
 
 สิทธิประโยชน์อื่นๆ ที่จะได้รับในโอกาสต่อไป เช่น สามารถนำ Exercise Passport ไปแสดงเพื่อลดราคาการร่วมออกกำลังกายตามกิจกรรมต่างๆ ลดราคา การซื้อสินค้าจากห้างร้านที่ร่วมโครงการ สำหรับเครือข่ายชมรมวิ่งภาคอิสานตอนล่าง จะเริ่มโครงการใน 1 ตุลาคม 2552 ขณะนี้มีห้างร้านยื่นข้อเสนอลดราคาสินค้าเข้าร่วมโครงการแล้ว 3 ร้าน คาดว่าเมื่อโครงการเดินหน้าต่อไปจะเป็นการส่งเสริมให้ประชาชน มาออกกำลังกายมากขึ้น

บันทึกเมื่อ 25 ส.ค.52

Comment

Comment:

Tweet

Your site contain a many useful information. These will surely be a great help. Thanks!
<a href="http://nike-triax-c8-watch.blogspot.com">Sportline heart rate monitor watch</a>

#6 By David (125.24.15.232) on 2010-06-24 18:47

<a href="http://fnqgsvrqdokgxhv.com">rxknpqnryhfcgvp</a> http://nohbzoujvcazavl.com [url=http://dimuzlemuoyantc.com]nexxkxglbxjoaux[/url]

#5 By cwgawnrmmr (94.102.52.87) on 2010-06-14 10:42


เรียน ประธานชมรมวิ่งทุกชมรม/นักวิ่งทุกท่าน

ด้วยจังหวัดสระแก้วร่วมกับองค์การบรืการส่วนจังหวัดสระแก้ว จะจัดงานวิ่งเทศกาลดูผีเสื้อมินิมาราธอนครั้งที่3 ซึ่งในสองครั้งที่ผ่านมายอมรับว่ามีการประชาสัมพันธ์น้อย แต่ในครั้งนี้ขอความอนุเคราะห์ประธานชมรมวิ่งทุกชมรม/นักวิ่งทุกท่าน ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อให้ชาวจังหวัดสระแก้วได้ตื่นตัวในการออกกำลังกาย ซึ่งจะจัดในประมาณปลายเดือนพฤษภาคม- ต้นเดือนมิถุนายน 2553 รุ่นในการแข่งขัน ชายอายุไมเกิน 18 ปี 19-29 ปี 30-39ปี 40-49ปี 50-59ปี 60 ปีขึ้นไป หญิงอายุไมเกิน 18 ปี 19-29 ปี 30-39ปี 40-49ปี 50 ปีขึ้นไป
บรรยากาศไม่แพ้เขากบ เขาใหญ่เลย สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ กกท.จังหวัดสระแก้ว

037425019 ผอ.กกท.สระแก้ว 0868269977 เจ้าหน้าที่ 0831177433 0863213452 0896064744

#4 By งานวิ่งเทศกาลดูผีเสื้อมินิมาราธอนครั้งที่3 (118.174.77.126) on 2010-04-10 16:49

comment6,

#3 By vWrETTMEo (194.8.75.155) on 2009-12-31 03:10

#2 By ประสิทธิ์ สมจิตร (202.28.219.90) on 2009-09-29 10:37

#1 By ประสิทธิ์ สมจิตร (202.28.219.90) on 2009-09-29 10:34