ข้อแนะนำจากนักวิ่งชั้นนำ
เจ้าเก่า (บุ่งตาหลั่ว)

 

  Tera Moody

 Tera Moody อายุ 27 ปี อยู่เมือง Boulder มลรัฐ Colorado USA วิ่งได้ลำดับที่ 5 ในโอลิมปิคมาราธอน ปี 2008 ทำเวลา 2.33.54 ชั่วโมง มีข้อแนะนำดังนี้


 1.  ทำระยะทางวิ่งให้สั้นลง ในการฝึกซ้อมวิ่งระยะยาว ในวันใดที่แบ่งการวิ่งออกเป็น 2 ห้วง ในห้วงหลัง จะแบ่งระยะทางให้สั้นกว่าห้วงการฝึกซ้อมแรกประมาณ 5 กิโลเมตร เพื่อให้ดูเหมือนว่าเราซ้อมวิ่งน้อยลง


 2.  ฝึกซ้อมวิ่งอย่างสบายๆ ในวันใดที่รู้สึกเหนื่อย ร่างกายจะบอกตัวเราเอง ฝึกซ้อมวิ่งทำเวลาให้มากขึ้น


 3.  ฝึกลมหายใจ เข้า ออก ไปฝึกโยคะ จะช่วยเราในการฝึกซ้อม และแข่งขัน 

 แปลจาก Advice from The World’s best runners  From Runner’s World Oct 2008

 

--------------------------------- 

 การลดการฝึกซ้อม
เจ้าเก่า (บุ่งตาหลั่ว)

 การลดการฝึกซ้อม ก่อนการแข่งขัน เป็นสิ่งที่จำเป็นในการฝึกซ้อมมากในปัจจุบัน มีข้อแนะนำ 4 ประการ ดังนี้
 1.  จากการวิเคราะห์การลดการฝึกซ้อมที่ดีที่สุดคือ ลดระยะทางฝึกซ้อมลง 40-60 % ของที่ฝึกซ้อมอยู่ แต่ฝึกซ้อมให้บ่อยขึ้น และสม่ำเสมอ
 2.  ใช้เวลาให้ถูก ก่อนการวิ่งแข่งขันมาราธอน 2-3 สัปดาห์ ต้องลดการฝึกซ้อมลง อาจซ้อมเพียง 5 กม. หรือ 10 กม. เท่านั้น
 3.  เพิ่มประสิทธิภาพในการฝึกซ้อม โดยลงคอร์ส จะเพิ่มความแข็งแรง ขา ปอด และหัวใจ
 4.  การฝึกซ้อมทำให้กล้ามเนื้อลดประสิทธิภาพลงไป การนวดกล้ามเนื้อ จะทำให้เลือดไหลเวียนดีขึ้น และลดความตึงกล้ามเนื้อด้วย

 

Comment

Comment:

Tweet