ตามรอยเส้นทางนักวิ่ง
โรงเรียนหนองตาไก้ – หนองเม็ก
       โดยพุทธธรรม

จากการที่ได้ไปร่วมเดิน-วิ่งหนองตาไก้มินิ-ฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 3 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 28 กันยายน 2551  อยากจะเล่าความเป็นมาในการจัดวิ่งให้ทราบพอสังเขปดังนี้


โรงเรียนหนองตาไก้-หนองเม็ก ตำบลสาวะถี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น เป็นโรงเรียนขยายโอกาส  เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปัจจุบันมีนักเรียน 376 คน ครู 16 คน ผู้บริหารคือ นายสำรวย  ทิมาชัย เป็นผู้อำนวยการ และนายวิรุณพงศ์  สมชม เป็นรองผู้อำนวยการ การจัดงานเดิน-วิ่งหนองตาไก้มินิ-ฮาล์ฟมาราธอนครั้งแรกเมื่อปี 2549 เป็นงานใหม่ที่เพื่อนครูและชาวบ้านในชุมชนพูดกันว่าใครจะมาเสียเงินจ้างตนเองวิ่ง แต่พองานผ่านไปทุกคนต่างถามหาครั้งที่ 2 และครั้งที่ 3 ตามมา ครูและชุมชนเห็นความสำคัญของการออกกำลังกายการจัดงานทุกคนมีแนวความคิดตรงกันว่า อย่ามุ่งหวังผลประโยชน์เป็นรายได้ ใช่การค้าที่ต้องมาซื้อขาย  แต่พวกเรามุ่งหวังให้คนที่รักสุขภาพได้มีสนามออกกำลังกายร่วมกันอย่างสร้างสรรค์  อยากสร้างให้เด็กนักเรียนซึ่งเป็นลูกหลานให้เป็นผู้ที่แข็งแรง เข้มแข็งไกลจากอบายมุขทั้งปวง อย่างน้อย 1 ปี พวกเราจะได้มีสนามทดสอบความเข้มแข็งที่ได้ฝึกซ้อมมา   ผู้อำนวยการได้เพิ่มเติมข้อมูลว่าโรงเรียนหนองตาไก้-หนองเม็กเป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง( Gold) ของจังหวัดขอนแก่นมีการวัดสมรรถนะของเด็กทุกภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2 ของปี (1 ปี มี 2 ภาค) ภาพรวมของนักเรียนที่โรงเรียนได้ระดับทองคือ นักเรียนมีน้ำหนัก ส่วนสูง และความแข็งแรงของร่างกายซึ่งมีกรรมวิธีในการวัด อยู่ในเกณฑ์ปกติ-ดี เป็นส่วนรวม

การจัดเดิน-วิ่งทุกครั้ง โดยความพร้อมใจของครู และผู้ปกครอง รวมทั้งผู้นำชุมชน และองค์กรท้องถิ่น ไม่ว่าจะเป็นอบจ. เทศบาล และอบต. คาดว่าในปีต่อๆไป  การจัดงานเดิน-วิ่งจะได้พัฒนาดียิ่งๆขึ้นไปอีก สมตามเจตนารมณ์ที่ได้ตั้งไว้ คณะกรรมการที่จัด  ฝากขอบคุณชมรมวิ่งต่างๆ ตลอดจนนักวิ่งเพื่อสุขภาพ ซึ่งสำรวจแล้ว มากันเกือบ 30 จังหวัดที่ให้ความสำคัญและสนับสนุนจนงานเดิน-วิ่ง หนองตาไก้มินิ-ฮาล์ฟมาราธอน สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ด้วยอานิสงส์แห่งพลังของผู้รักสุขภาพ จงสร้างบุญบารมีให้ท่านทั้งหลายมีสุขภาพแข็งแรง อายุยืนยาวตลอดไป

Comment

Comment:

Tweet

#8 By (203.149.16.36) on 2010-09-21 15:44

สวัสดีค่ะ บุ๋มเองค่ะ

การวิ่งก็ดีนะค่ะ

แต่ไม่มีโอกาสไปร่วมงานเลย

ถ้ามีโอกาสจะไปวิ่งด้วยค่ะ

#7 By ผกามาศ สีปะดู่ (202.143.137.114) on 2010-09-08 10:59

สวัสดีครับ
คุณครูทุกท่าน
และเพื่อนๆ
ทุกคนผมมีชื่อเล่น..........บาส.........

#6 By สมรักษ์ (125.26.198.171) on 2010-07-07 09:36

อยากวิ่งมากคับ

#5 By Saray@Ait (203.172.199.254) on 2010-05-25 12:36

สวัสดีคุณครูทุกท่านครับ

#4 By ชัยเทพ ละอองศรี (113.53.162.177) on 2010-01-16 19:59

หวัดดีค่ะอาจารย์ทุกๆท่าน

#3 By นิตยาลักษณ์ มณีคำ (125.26.151.10) on 2009-10-30 14:52

ขอให้โชคดีแล้วค่อยเจอกันนะค่ะถ้ามีดอกาส
แล้วหนูจะกลับไปเยี่ยมอาจารย์ งานวิ่งอย่าลืมมาเรียกตัวอิชั้นไปช่ยงานหน่อนะค่ะ

#2 By น.ส อรวรรณ นำกำ (125.26.152.97) on 2009-06-08 12:54

อยากมีชมรมอยู่ค่ะ อยากไปวิ่งบ้าง
ชมรมวิ่งในโคราชมีอะไรมั่งคะ ใกล้ๆ
อยู่ในอ.เมืองค่ะ

#1 By เต๋อ (222.123.183.159) on 2009-05-06 14:57