ชมรมวิ่งเข้มแข็ง : การรักษาสภาพแวดล้อม

พลโท ธงชัย   ตระสินธุ์
ประธานชมรมวิ่งสวนน้ำบุ่งตาหลั่ว
ประธานชมรมวิ่งเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง


 สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ได้ทรงตรัสห่วงใยป่าไม้ในบ้านเมืองเรา ให้ช่วยกันรักษาผืนป่าไว้ให้ลูกหลาน ซึ่งมีหน่วยงาน องค์กร ทั้งภาครัฐ ภาคประชาชน จัดกิจกรรมปลูกป่า กองทัพบกมีนโยบายให้หน่วยทหาร “พลิกฟื้นผืนป่าด้วยพระบารมี”ซึ่งเริ่มปฏิบัติตั้งแต่ปี 2550 ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน ในแวดวงนักวิ่งเราก็มีโครงการที่เป็นเรื่องเป็นราวคือ วิ่งปลูกป่าแบบครอสคันทรี  ณ.สถานีวิจัยวัฒนสะแกราช อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา  ในวันเสาร์ที่ 6 ธันวาคม 2551   รับนักวิ่งจำนวนจำกัดเพียง 800 ท่าน สนใจติดต่อ โทร 081.240.7113 ได้โดยตรง


 วันแม่ปีนี้ 12 สิงหาคม 2551 เวียนมาบรรจบอีกครั้งหนึ่ง ชมรมวิ่งสวนน้ำบุ่งตาหลั่ว และสำนักงานสวนน้ำบุ่งตาหลั่วได้ร่วมกันพัฒนาแหล่งออกกำลังกายของชาวจังหวัดนครราชสีมา ในการรักษาสภาพแวดล้อม ให้สวยงามยิ่งขึ้น ได้จัดหาผู้มีอุปการะคุณ มาสร้างเต็นท์ที่พักไว้จัดกิจกรรมและหลบฝนเมื่อฝนตก จัดทำบอร์ดประชาสัมพันธ์ 2 บอร์ดของสำนักงานสวนน้ำ 1 บอร์ด เพื่อประชาสัมพันธ์การพัฒนาและการเข้ามาใช้สวนน้ำฯขององค์กรต่างๆ  บอร์ดของชมรมวิ่งสวนน้ำบุ่งตาหลั่ว 1 บอร์ด เพื่อติดภาพกิจกรรมงานวิ่งที่ชมรมของเราได้จัดนักวิ่งเข้าไปร่วม เพื่อเป็นการสนับสนุนการมาเดิน-วิ่ง ออกกำลังกายของผู้มาใช้สวนน้ำฯ


 ในปีนี้อีกเช่นเคย บทเรียนจากการจัดสัปดาห์ใส่ปุ๋ยต้นไม้เนื่องในวันแม่แห่งชาติเมื่อปี 2550 ที่ผ่านมา เพื่อให้ผู้ที่มาออกกำลังกายได้มรส่วนร่วมในการพัฒนาต้นไม้ เพื่อเทิดพระเกียรติและสนองต่อพระราชดำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ  ปีนี้สำนักงานสวนน้ำและชมรมวิ่งสวนน้ำบุ่งตาหลั่ว ได้เตรียมการล่วงหน้า 1 เดือน ทำใบปลิวประชาสัมพันธ์เชิญชวน ออกอากาศทางหอกระจายข่าวของสวนน้ำฯและทางสถานีวิทยุในท้องถิ่น จัดพิธีเปิดกิจกรรมใส่ปุ๋ยต้นไม้ในสวนน้ำฯวันที่ 12 สิงหาคม 2551 เวลา 1700 นาฬิกา ด้วยความร่วมมือจากชมรมวิ่งทุกชมรมในจังหวัดนครราชสีมา ผู้ที่มาออกกำลังกายทั้งผู้เดิน วิ่ง และนักจักรยานในวันแรกที่เปิดโครงการมีผู้บริจาคซื้อปุ๋ยถึง 963 ถุง คิดราคาเป็นตัวเงิน 19,260 บาท


โดยมีน้องๆนักวิ่งจากชมรมวิ่งลำพระเพลิง เป็นผู้ที่ปักธง ธงแดงไม่มีปุ๋ย  ธงเขียวใส่ปุ๋ยแล้ว และอีก 6 วันต่อมาวันที่ 13-18 สิงหาคม 2551 จัดเจ้าหน้าที่จำหน่ายช่วงเช้า 0600-0700  นาฬิกา  ช่วงเย็น 1630-1800 นาฬิกา มีผู้ที่มาใช้สวนน้ำซื้อปุ๋ยใส่ต้นไม้ต้นไม้เพิ่มเติม  973 ถุงเป็นเงิน  19,460 บาท  ต้นไม้และแปลงต้นไม้ในสวนน้ำฯสำรวจแล้วมี 2,500 กว่าต้น/แปลง การปฏิบัติครั้งนี้ก็ทำให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมในการบำรุงรักษาต้นไม้ สนองนโยบายการักษาสภาพแวดล้อมอย่างดียิ่ง  ปีหน้าพวกเราจะจัดโครงการนี้อีก
     
      บันทึกเมื่อ  19 ส.ค. 2551

Comment

Comment:

Tweet