ชมรมวิ่งเข้มแข็ง
Exercise Passport


โดย พลเอก ธงชัย  ตระสินธุ์
ประธานชมรมวิ่งสวนน้ำบุ่งตาหลั่ว
ประธานเครือข่ายชมรมวิ่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง


 
 สมาพันธ์ชมรมวิ่งเพื่อสุขภาพไทย จัดตั้งขึ้นมาเพื่อรวบรวมสมาชิกชมรมวิ่งเพื่อสุขภาพในประเทศไทยให้เป็นกลุ่มก้อน เพื่อสะดวกต่อการขับเคลื่อนองค์กรให้เข้มแข็ง รวมทั้งการติดต่อประสานงาน แจ้งข่าวในวงการวิ่ง การขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงาน หรือองค์กร การจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์เพื่อสุขภาพตลอดจนการแสดงออกถึงความจงรักภักดี เทิดทูนชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เช่นการวิ่งเทิดพระเกียรติใน   วันพ่อ (วันชาติ)  การเดิน-วิ่งสมาธิ วิสาขะ พุทธบูชา  กีฬามหามงคล เป็นต้น
 
 สมาพันธ์ชมรมวิ่งเพื่อสุขภาพไทย ก่อตั้งเมื่อปี 2545 ขณะนี้อายุได้ 8 ปีแล้วเพื่อให้การประสานงานสะดวกยิ่งขึ้น จึงจัดตั้งเครือข่ายแยกออกไปเป็น 10 เครือข่าย มีชมรมวิ่งภาคเหนือ 2 เครือข่าย ชมรมวิ่งภาคใต้     2 เครือข่าย ชมรมวิ่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 เครือข่าย ชมรมวิ่งภาคตะวันออก 1 เครือข่าย ชมรมวิ่งภาคตะวันตก 1 เครือข่าย ชมรมวิ่งภาคกลาง 1 เครือข่าย ชมรมวิ่งในกรุงเทพฯ และปริมณฑล 1 เครือข่าย รวมมีสมาชิกชมรมวิ่งอยู่ในเครือข่ายทั้งหมดในปัจจุบัน 351 ชมรม
 
 ผู้เขียนรับผิดชอบเป็นประธานเครือข่ายชมรมวิ่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง มี 10 จังหวัดด้วยกัน คือ นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี ยโสธร อำนาจเจริญ ร้อยเอ็ด มหาสารคาม และชัยภูมิ เท่าที่สำรวจในปัจจุบันมีชมรมวิ่งอยู่ในพื้นที่จำนวน 43 ชมรม เมื่อวันเสาร์ที่ 15 สิ่งหาคม 2552 ได้จัดประชุมชมรมวิ่งในเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ที่โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล ข้างศูนย์ศิลปาชีพอิสานใต้ มินิ-ฮาล์ฟมาราธอน ได้เข้าร่วมประชุมและร่วมวิ่งในคราวเดียวกัน
 
 สาระการประชุมมีเรื่องใหญ่ๆ อยู่ 2 เรื่องด้วยกัน เรื่องแรกเป็นเรื่องกิจกรรมของเครือข่าย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ได้ทำอะไรมาบ้างในรอบปี และจะทำอะไรต่อไป คุยเรื่องการติดต่อประสานงาน การประชาสัมพันธ์กิจกรรมวิ่ง เรื่องที่สอง เป็นเรื่องชี้แจงของสมาพันธ์ชมรมวิ่งเพื่อสุขภาพไทย โครงการ Exercise Passport เป็นโครงการใหม่ที่สมาพันธ์ร่วมกับ สสส. จัดทำขึ้นเพื่อสำรวจว่ามีคนไทยออกกำลังกายทุกชนิดจำนวนเท่าใด ไม่ว่าจะเป็นเดิน วิ่ง จักรยาน แอร์โรบิค รำมวยไทย ไทเก๊ก สมาธิ ยูโด คาราเต้ ฯลฯ โดยจัดทำสมุดบันทึกขึ้น เป็นเฉพาะบุคคล เพื่อลงรายละเอียดหรือบันทึกการออกกำลังกายเป็นระยะทาง หรือเวลา เมื่อครบตามขั้นตอนหรือเกณฑ์ที่กำหนด จะได้รับรางวัลผู้พิชิต โดยสมัครเข้าเป็นสมาชิกที่เครือข่ายชมรมวิ่งตามภาคต่างๆ  หรือสมาพันธ์ชมรมวิ่งเพื่อสุขภาพไทย สมัครได้เป็นชมรม กลุ่มหรือบุคคลก็ได้ ในชั้นต้นที่สมาพันธ์ชมรมวิ่งเพื่อสุขภาพไทยได้ชี้แจง สิทธิประโยชน์ หรือผลประโยชน์ที่จะได้รับของผู้ที่ออกกำลังกาย ขั้นที่ 1 ออกกำลังกายได้ 500 กม.ขึ้นไป หรือสะสมเวลาได้ 100 ชั่วโมงขึ้นไป ได้รับรางวัลผู้พิชิตระดับทองแดง ขั้นที่ 2 ออกกำลังได้ 1,000 กม.ขึ้นไป หรือสะสมเวลาได้ 200 ชั่วโมงขึ้นไป ได้รับรางวัลผู้พิชิตระดับเงิน  ขั้นที่ 3 ออกกำลังกายได้ 1,500 กม. หรือ สะสมเวลาได้ 300 ชั่วโมงขึ้นไป ได้รับรางวัลผู้พิชิตระดับทอง สอบถามรายละเอียดได้ที่ สมาพันธ์ชมรมวิ่งเพื่อสุขภาพไทย โทร 02-455-9149 : 089-994-5444 (คุณนิพนธ์)
 
 สิทธิประโยชน์อื่นๆ ที่จะได้รับในโอกาสต่อไป เช่น สามารถนำ Exercise Passport ไปแสดงเพื่อลดราคาการร่วมออกกำลังกายตามกิจกรรมต่างๆ ลดราคา การซื้อสินค้าจากห้างร้านที่ร่วมโครงการ สำหรับเครือข่ายชมรมวิ่งภาคอิสานตอนล่าง จะเริ่มโครงการใน 1 ตุลาคม 2552 ขณะนี้มีห้างร้านยื่นข้อเสนอลดราคาสินค้าเข้าร่วมโครงการแล้ว 3 ร้าน คาดว่าเมื่อโครงการเดินหน้าต่อไปจะเป็นการส่งเสริมให้ประชาชน มาออกกำลังกายมากขึ้น

บันทึกเมื่อ 25 ส.ค.52

ไปวิ่ง ไปกิน ไปเที่ยว
เดือนสิงหาคม  2552
โดย  หมู่สิงห์
 

วิ่งเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหามหาราชินี ค่ายกฤษณ์สีวะรา ซุปเปอร์มินิมาราธอน ครั้งที่ 1 ที่จังหวัดสกลนคร จัดโดยจังหวัดทหารบกสกลนคร เพื่อไม่ให้งานวิ่งซ้ำซ้อนกับวิ่งวันแม่ที่จังหวัดชัยภูมิ จึงเลื่อนมาเป็นวันอาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม 2552 คณะกรรมการได้ชักชวนให้หมู่สิงห์ นำทีมนักวิ่งไปร่วมกิจกรรมด้วย ทำให้นึกถึงอดีตที่ผ่านมา 20 กว่าปีแล้ว หมู่สิงห์เคยทำมาหากินอยู่ที่นั่น มีพรรคพวกเพื่อนฝูงอยู่หลายคน กลับไปเยี่ยมถิ่นเก่าสักครั้งจะเป็นอะไรไป


เส้นทางสู่จังหวัดสกลนครไปได้หลายเส้นทางอยู่ที่ว่าจะเริ่มต้นจากที่ใด คณะหมู่สิงห์ ใช้เส้นทางนครราชสีมา-บ้านไผ่-มหาสารคาม-กาฬสินธุ์-สกลนคร เส้นทางปรับปรุงใหม่ เป็นทาง 4 เลนมากแล้ว เว้นจากอำเภอสมเด็จ กาฬสินธุ์ ข้ามเทือกเขาภูพานไปจังหวัดสกลนคร สนุกกับการขับรถวนเส้นทางบนเขา ผ่านอุทยานแห่งชาติภูพาน น้ำตกคำหอม พระตำหนักภูพานราชนิเวศน์ แต่ไม่มีเวลาแวะชื่นชมทัศนียภาพ

 ไปถึงสกลนคร ไปนมัสการพระธาตุเชิงชุมอยู่ในตัวจังหวัด เย็นแล้วพระทำวัตรสวดมนต์เย็นพอดี จะไปเดินรอบสระพังทองซึ่งมีเส้นทางเดินออกกำลังกายรอบสระ มีน้ำพุซึ่งแต่เดิมเขาบอกว่าสูงที่สุดในประเทศไทย ปัจจุบันคงเสียสถิติไปแล้ว ดูพระอาทิตย์ตกน้ำที่หนองหาน แต่ฟ้าฝนไม่เป็นใจ รีบไปสมัคร และไปรับประทานอาหารเย็น ร้านเก่าแก่มีชื่อเสียงที่สุดในจังหวัดคือ ร้านมิตรอุปถัมภ์ โดยจัดต้อนรับพระราชอาคันตุกะ เจ้าฟ้าหญิงแอน แห่งราชวงศ์อังกฤษ เมื่อเกือบ 30 ปีก่อน ถามถึงป้าเครือเจ้าของร้าน ผู้ต้อนรับบอกว่า  ป้าไปนอนวัดแล้ว ได้ลูกหลานเป็นผู้บริหารต่อ อาหารยังคงอร่อยเช่นเดิม ของชอบหมู่สิงห์และเป็นอาหารที่ขึ้นชื่อของร้านที่สุดคือ ซุบหน่อไม้ ลาบหมู รองลงมาคือ ตับหมูทอด ปลาเนื้ออ่อนราดพริก แกงเลียง ฉู่ฉี่กุ้ง ยังอร่อยครบครัน เว้นตับหมูทอดไม่ได้ทำแล้ว

รุ่งเช้า 0600 นาฬิกา สตาร์ทที่สนามมิ่งเมือง สงสัยว่าทำไมวิ่ง 13.5 กิโลเมตร เพราะว่าคณะกรรมการจัดวิ่งเป็นวงเส้นทางรอบเมืองไม่มีย้อนกลับ แวะเข้าไปวิ่งรอบสระพังทองประมาณ 1.4 กิโลเมตร วิ่งเข้าไปใน  สวนแม่ สวนลูก (สมเด็จย่า และพระพี่นาง ) อีกเกือบ 1 กิโลเมตร เส้นทางรอบเมืองเป็นเช้าหลังฝนตก ตอนกลางคืน อากาศจึงเย็นสบาย เสียอยู่อย่างคือเส้นทางวิ่งเป็นถนนคอนกรีต วิ่งเร็วมากไม่ได้ เป็น สว. แล้ว ฝ่าเท้าและหัวเข่าจะพังเสียก่อน นักวิ่งเข้าเส้นชัยหมดแล้ว คณะกรรมการจัดขบวนเดินเทิดพระเกียรติ ผู้ที่มีอันดับในการวิ่งรอรับรางวัล คณะหมู่สิงห์เป็นทีมคนสูงอายุมาร่วมออกกำลังกายเท่านั้น กลับที่พัก เก็บเสื้อผ้ายัดใส่กระเป๋าเดินทางกลับภูมิลำเนาแวะไหว้เจดีย์อาจารย์ฝั้น ที่อำเภอพรรณนานิคม เที่ยงพอดี แวะชิมไก่ย่าง  ข้าวเหนียว ส้มตำ ที่เขาสวนกวาง ที่มีสโลแกนว่า ไก่ย่าง 1 ในเมืองไทย
---------------------------------------------------
บันทึก เมื่อ 10 ส.ค.52

edit @ 7 Sep 2009 23:46:16 by สิงห์ร้าย

ชมรมวิ่งเข้มแข็ง
สมาพันธ์ชมรมวิ่งเพื่อสุขภาพไทย

พลเอก ธงชัย  ตระสินธุ์
ประธานชมรมวิ่งสวนน้ำบุ่งตาหลั่ว
ประธานสมาพันธ์ชมรมวิ่งเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 กีฬามีอยู่หลายประเภท หรือชนิดกีฬา  ดูได้จากการแข่งขันกีฬาระดับโลก ไม่ว่าจะเป็นกีฬาโอลิมปิค    ฤดูร้อน กีฬาโอลิมปิคฤดูหนาว กีฬาเอเชียนเกมส์ กีฬาซีเกมส์ เป็นต้น มีหลายสิบชน